ESL ХИЧЭЭЛ
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
Transworld ертөнцөд тавтай морилно уу! ESL ХИЧЭЭЛ Миний англи хэлний түвшин хир вэ? ЗААВАРЧИЛГА Визийн тухай мэдээлэл БАЙР СУУЦ Чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлэх вэ?
ТОВХИМОЛ
ОНЛАЙН ЗАХИАЛГА
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Transworld's ESL хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь унаган англи хэлгүй хүмүүст зориулан англи хэл дээр чанартай сургалт явуулах замаар тэдний англиар ойлгож, ярьж англи хэлийг ахуй амьдрал, боловсрол мэдлэгтээ ашиглах чадварыг нэмэгдүүлэх болно.

ESL ХИЧЭЭЛ

Quality Intensive and Accelerated English language programs at low tuition at Transworld Schools in San Francisco, California. Choose your ESL course to suit your language proficiency level, your schedule, and your learning interests and goals.

Би Transworld дахь сургуулийг очиж үзэнгүүтээ энд TOEFL шалгалтыг амжилттай өгөхөд шаардлагатай англи хэлийг сурах юм байна гэж ойлгоод даруй бүртгүүлэхээр шийдсэн.

~ Erkan, Түрк

Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт
24 хичээл (Үндсэн 16 + Сонгоны 8)
Сургалтын төлбөр:
$440.00 4 долоо хоногт
MORE INFO
ОНЛАЙН ЗАХИАЛГА
TOEFL® Бэлтгэл
24 хичээл (Үндсэн 16 + Сонгоны 8)
Сургалтын төлбөр:
$450.00 4 долоо хоногт
MORE INFO
ОНЛАЙН ЗАХИАЛГА
Их Сургуулийн хурдавчилсан бэлтгэл
40 хичээл (Үндсэн 20 + Сонгоны 20)
Сургалтын төлбөр:
$1,100.00 4 долоо хоногт
MORE INFO
ОНЛАЙН ЗАХИАЛГА
Хилийн чанадад 1 семестер суралцах
24 хичээл (Үндсэн 16 + Сонгоны 8)
Сургалтын төлбөр:
$1,980.00
MORE INFO
ОНЛАЙН ЗАХИАЛГА
Хилийн чанадад 1 жил суралцах
24 хичээл (Үндсэн 16 + Сонгоны 8)
Сургалтын төлбөр:
$2,860.00
MORE INFO
ОНЛАЙН ЗАХИАЛГА